Așteptați, vă rog...

Compania Municipală Pază și Securitate București

Informații Publice
Anunț Public - Privind Selecția Membrilor CA 1 al CMPSB S.A..

Anunț Public - Privind Selecția Membrilor CA 2 al CMPSB S.A..

Raport CA Activitate Trimestrul IV 2017 si Trimestrul I 2018.

Raport CA Activitate CMPSB 2018.

Raport CA AL CMPSB S.A. - IAN - SEPT 2019.

Raport anual renumerații Administratori și Directori 2017.

Raport anual renumerații Administratori și Directori 2018.

Raport anual renumerații Administratori și Directori 2019.

Renumerații Membri Executivi și Neexecutivi.