Așteptați, vă rog...

Compania Municipală Pază și Securitate București

LISTĂ CLIENȚI


TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI

ADMINISTRAȚIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ

ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC

TEATRUL C.I. NOTTARA

COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCURESTI

TEATRUL TINERETULUI METROPOLIS

OPERA COMICA PENTRU COPII

COMPANIA MUNICIPALĂ IMOBILIARĂ BUCUREȘTI

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUCUREȘTI

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCUREȘTI

PRIMARIA MUNICIPIUL BUCUREȘTI-STADIONUL NAȚIONAL

CIRCUL METROPOLITAN BUCUREȘTI

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCURESTI

ADMINISTRAȚIA LACURI PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI

ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR

SPITALUL CLINIC DE COPII DOCTOR VICTOR GOMOIU

PALATELE BRÂNCOVENEȘTI DE LA PORȚILE BUCUREȘTIULUI

CENTRUL CULTURAL LUMINA

TEATRUL MUNICIPAL "LUCIA STURDZA BULANDRA"