Așteptați, vă rog...

Compania Municipală Pază și Securitate București

Despre Noi
Hot AGA nr. 39 din 06.04.2017 CICLOP S.A.

Hot AGA nr. 49 din 06.04.2017 CICLOP S.A.

Hot AGA nr. 12 din 04.03.2021 CICLOP S.A.

Hot CGMB nr.134 din 11.04.2017.

Hot CGMB nr.204 din 11.04.2017.

Hot CGMB nr. 402 din 31.07.2019.

Hot CGMB nr.112 din 10.04.2020.

Hot CGMB nr. 415 din 21.12.2020.

Hot CGMB nr. 29 din 29.01.2021.


COMPANIA MUNICIPALĂ PAZĂ ȘI SECURITATE BUCUREȘTI S.A. este o societate pe acțiuni ce a fost înființată în anul 2017 prin Hotărârea Consiliului General al Primăriei Municipiului București nr. 134 din 11.04.2017 în vederea prestării serviciilor de pază și protecție, fiind una dintre cele 22 de companii municipale care activează în cadrul Holdingului Municipal.

CMPSB S.A. este persoană juridică, constituită cu capital integral românesc, ce își desfășoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (republicată), O.U.G. nr. 109/2011, actualizată, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și ale art. 187 din Codul Civil precum și, în conformitate cu legea 333/ 2003 actualizată , privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. În prezent, compania este constituită dintr-un număr de 415 angajați, urmând ca pe viitor să se dezvolte.

Serviciile prestate de către CMPSB S.A. în interesul locuitorilor Municipiului București se adresează unui segment de piață important care însumează soluții integrate de securitate, cu respectarea celor mai înalte standarde de calitate. Compania deține certificarea pentru managementul calității ISO 9001-2015, certificarea pentru sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale SR OHSAS 18001 -2008, certificarea pentru sistemul de management de mediu ISO 14001- 2015 precum și certificarea pentru sistemul de management al securității informației ISO 27001- 2008.

Conducerea executivă și operativă a companiei este implicată în dezvoltarea teritorială, punctul de interes fiind acela de acoperire a unei game cât mai complexe de produse și servicii în domeniul securității private.

De asemenea, CMPSB S.A. execută lucrări de instalații electrice, închiriază și subînchiriază bunuri imobiliare, administrează imobile pe bază de comision sau contract și prestează activități de inginerie și consultanță tehnică. Compania desfășoară și alte servicii privind sistemele de securitate prin vânzarea cu amănuntul a mecanismelor de închidere, seifuri și case de bani fără instalare sau servicii de întreținere.

CMPSB S.A. asigură serviciile de monitorizare și intervenție în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 (republicată), a Normelor metodologice adoptate prin H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare avizat de către organul specializat de poliție. Avizul pentru şeful de dispecerat şi operatorii dispeceri a fost obtinut de la DGPMB - Serviciul de Ordine Publică.

Activitatea dispeceratului este permanentă, societatea având angajaţi încadraţi în funcţia de operatori dispecer și sisteme de monitorizare pentru supravegherea în mod continuu a staţiei de dispecerizare sub coordonarea şefului de dispecerat.

În timpul procesului de înființare - licențiere, ne-am bazat pe o echipă de profesioniști cu experiență în domeniu, a căror cunoștințe vaste au elaborat într-o manieră profesionistă regulamentele, normele, procedurile și soluțiile optime de securitate.

În acest moment sunt create toate premisele pentru progresul companiei datorită extinderii portofoliului de clienți, dar și prin pregătirea continuă a resursei umane și integrarea acesteia în mecanismul pieței de profil.Paza și protecția persoanelor, a obiectivelor, bunurilor,valorilor și consultanță.Monitorizarea sistemelor de alarmă și intervenția la semnalele acestora.Servicii de gardă de corp și consultanță în domeniu.Proiectare, instalare, întreținere sisteme de alarmare la efracție și început de incendiu, control acces și CCTV.OBIECTIVE VIZATE

Orientarea și focusarea asupra nevoilor și doleanțelor clienților noștri sunt indicatorii care trebuie în permanență urmăriți si bifați în acțiunile întreprinse de noi.

Ne dorim în continuare să furnizăm servicii integrate de securitate, caracterizate prin excelență operațională.

Cautăm permanent să ridicăm standardele în ceea ce privește eficiența și rentabilitatea în beneficiul clienților și angajaților.

Obiectivul stabilit de management și de întreg colectivul CMPSB este acela de a deveni lideri de piață, prin oferirea și menținerea unor servicii de calitate, personalizate, în concordanță cu nevoile fiecărui client.

Prin ambiție și profesionalism, putem face dovada prestării unor acțiuni complexe, care sa ne propulseze în topul companiilor de securitate.

DIRECȚII DE ACȚIUNE

Servicii de calitate superioară îndreptate către clienți;

Oferirea de soluții particularizate în concordanță cu nevoile clienților;

Sprijinirea  clienților în luarea deciziilor optime privind securitatea;

Servicii profesionale asistate de personal calificat;

Îmbunătățirea continuă a structurilor operative;

Permanenta updatare a instrumentelor de lucru.

OBIECTIVE STRATEGICE OPERAȚIONALE ȘI DE DEZVOLTARE

-eficiență economică

-modernizarea și îmbunătățirea calitatiă a serviciului

-orientarea serviciilor către client

-competență profesională și competivitate

-capitalul de cunonștințe

-extinderea activității.

MODUL DE ORGANIZARE

Instruirea și pregătirea profesională a personalului de pază, avizat de organele de poliție trebuie să dețină și să folosească în interesul serviciului arme de foc și muniții, să execute un curs specific privind modul de deținere și uzul de armă, pe baza tematicii anuale de pregătire și a instructajului specific, prevăzut de art. 69 din legea 295/2004 și aprobat de către Inspectoratul General al Poliției Române.

Prin Departamentul Operativ al companiei, se asigură servicii calitative de securitate:

-personalul este calificat, deținând experiență în domeniu

-toți agenții de pază și protecție sunt dotați cu echipament specific, conform reglementărilor în vigoare, pentru a face față oricărei situații și pentru a oferi clienților siguranța de care aceștia au nevoie

-optimizează costurile cu paza, prin implementarea de soluții tehnice adecvate

-lucrează cu procedurile de selecție, recrutare și training ale personalului, verificate la nivel național

-oferă consultanță de specialitate în domeniul securității fizice.

SERVICIUL DE PAZĂ ȘI SECURITATE CU EFECTIVE UMANE

Serviciul de pază și securitate cu efective umane presupune:

-prevenirea intrărilor nepermise, a vandalismului, abuzurilor, incendiilor

-detectarea/ prevenirea oricăror activităţi neautorizate pe o proprietate publică sau privată

-controlul accesului autovehiculelor și/ sau persoanelor în/ din incinta unui obiectiv

-prevenirea spargerilor, furturilor, tâlhăriilor, sustragerilor sau pătrunderilor neautorizate în reședințe private sau de firmă

-agenții de pază și protecție ai Companiei Municipale de Pază și Securitate București sunt calificați și atestați conform reglementărilor în vigoare.


în concordanță cu Art. 42-46 ale Legii 333/2003, agenții de pază și protecție ai Companiei sunt dotați cu:

-uniformă tip, adecvată sezonului, inscripționată cu sigla C.M.P.S.B.

-echipament de protecție

-ecuson de identificare (nume, prenume, poză şi siglă CMPSB)

-baston de cauciuc sau tomfă

-pulverizator iritant-lacrimogen de capacitate mică

-detector metale, lanternă anti-incendiu, fluier;

-dispozitiv individual de iluminat de tip "hands free“

-mijloace de comunicare - telefon mobil, staţie radio(în funcție de misiune)

-arme letale de pază şi apărare / arme neletale cu bile de cauciuc (numai la solicitarea beneficiarilor și în condițiile legii).

SERVICIUL DE PAZĂ ȘI SECURITATE EVENIMENTE C.M.P.S.B. asigură și susține paza și protecția în cadrul evenimentelor publice, private, concerte, spectacole, garantând securitatea spectatorilor, fie că este vorba de zeci sau mii de participanți.


SISTEME ANTIEFRACȚIE ȘI SISTEME DE ALARMĂ

C.M.P.S.B. dispune de personal tehnic, abilitat să acorde consultanță de specialitate, să instaleze și să asigure mentenanța/service-ul la intreaga gamă de sisteme electronice de alarmare antiefracție, antiincendiu, televiziune cu circuit închis și control acces.

Venim în întâmpinarea solicitărilor clienților, asigurând o gamă largă de sisteme integrate, proiectate intern sau produse de furnizori consacrați de echipamente de securitate la nivel mondial (DSC; PARADOX; HIKVISION; DAHUA; BENTEL; KANTECH etc.).

În funcție de măsurile stabilite în analiza de risc și de constatările echipelor tehnice la obiectiv, oferim soluția ideală pentru alegerea sistemului optim de securitate.
SERVICIUL DE MONITORIZARE

Serviciul de monitorizare presupune supravegherea sistemelor de securitate existente în locația beneficiarilor, de către dispeceri special pregătiți și instruiți.

DISPECERATUL este unul dintre cele mai optime servicii de pază, dat fiind faptul că sistemul lucrează in permanență. Drept urmare, orice eveniment poate fi urmărit și prevenit în timp real prin deținerea acestei funcții de securitate. 

Beneficiarii serviciului de monitorizare se pot regăsi în mai multe sfere de activitate: bănci, depozite, fabrici, școli, farmacii, magazine, restaurante, hoteluri, pensiuni, mall-uri, parcări cu sistem de control acces, reședinte private sau locații de firmă, supermarketuri, apartamente.

Pentru sistemele monitorizate în dispeceratul CMPSB, se asigură supraveghere 24/ 24 ore, precum și mentenanță tehnică gratuită.

C.M.P.S.B. oferă servicii de monitorizare și intervenție rapidă, în caz de efracție sau alte evenimente neprevăzute.

Acestea sunt oferite prin intermediul dispeceratului nostru, precum și a partenerilor colaboratori.

Serviciul de monitorizare este realizat prin dispecerat, în interiorul căruia iși desfășoară activitatea cadre specializate, pregătite pentru un astfel de serviciu complex. Comunicarea se produce prin rețeaua de telefonie fixă sau mobilă.

Serviciul de monitorizare presupune supravegherea permanentă a sistemelor instalate (antiefractie și control-acces) în obiectivele monitorizate - de către dispecerii noștri.

Dispeceratul se află în contact permanent cu echipele de intervenție rapidă, în momentul alarmării, acestea deplasându-se în cel mai scurt timp în zona de intervenție.

SERVICIUL DE INTERVENȚIE RAPIDĂ

La activarea sistemelor de monitorizare, dispecerii informează echipele de intervenție rapidă, comunicând totodată locul și natura semnalului primit.

Beneficiind de aceste informații, echipele de intervenție se deplasează la locul specificat, luând măsurile prevăzute de lege pentru reținerea făptuitorilor sau conservarea probelor.