Asteptati, va rog...

Compania Municipala Paza si Securitate Bucuresti

Despre Noi
→ PREZENTARE

Societatea COMPANIA MUNICIPALĂ PAZĂ ȘI SECURITATE BUCUREȘTI S.A. este o societate pe acțiuni. Este persoană juridică de drept comun, constituită cu participare română, ce își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române, respectiv cu dispoziţiile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale (republicată), O.U.G. nr. 109/2011, actualizată, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și ale art. 187 din Codul Civil, Hotărârile Consiliului General al Municipiului București și prevederile Actului Constitutiv, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății, așa cum sunt acestea stabilite.

Compania a fost înființată prin Hotararea Consiliului General nr. 134 din 11.04.2017 în vederea prestării serviciilor conferite de licențiere cu predilecție către unitățile subordonate Primăriei Generale a Capitalei care au calitatea de autoritate/ entitate contractantă, conform art. 4 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și art. 4 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale către entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar și între entități juridice, cu condiția ca ambele să fie controlate de Municipiul București în sensul condiției prevăzute la art. 31, alin. 1 și alin. 3 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Domeniul principal de activitate al societății este:

ACTIVITĂȚI DE PROTECȚIE ȘI GARDĂ

Activități secundare:

Lucrări de instalații electrice;

Închiriere și subînchiriere bunuri imobiliare;

Administrare imobile pe bază de comision sau contract;

Activități de inginerie și consultanță tehnică legată de aceasta;

Activități de servicii privind sistemele de securitate.