POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRăRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stimati clienti/furnizori/colaboratori,

Subscrisa, Compania Municipală Pază și Securitate București S.A. vă aduce la cunoștință prin prezenta informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate.

În acest sens, vă rugăm respectuos să citiți acest mesaj până la final pentru a putea lua o decizie informată în ceea ce privește notificările și comunicările ulterioare ale companiei.

Având în vedere modificarea legislativă ce urmează să aibă loc în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, prin aplicabilitatea începând cu 25 mai 2018 a Regulamentului General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 („Regulamentul”), vă adresăm această informare prealabilă pentru a semnala principalele aspecte modificare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Acest Regulament vă privește și pe dumneavoastră, întrucât sunt aduse modificări majoare privind protecția datelor cu caracter personal, schimbările vizând în egală măsură atât clienții, operatorii, cât și împuterniciții operatorului.

Regulamentul impune un set unic de reguli, reguli care se vor aplica direct, în toate statele membre ale Uniunii Europene, abrogând, în acest sens prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, aplicabile până la acest moment.

Întrucât compania cunoaște importanța datelor cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră, aceasta se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora.

În calitatea dumeavoastră de persoane vizate (clienti, potentiali clienti/ furnizori/ colaboratori, utilizatori ai website-ului ), considerăm oportună și necesară furnizarea într-o manieră clară, concisă, cu aplicabilitate practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.  

      I.Noile prevederi ale Regulamentului

Noul Regulament aduce o serie de avantaje concretizate în drepturi atât pentru persoanele vizate, cât și pentru operatorii economici.

Acestea pot fi sintitizate după cum urmează:

  1. Dreptul de a fi uitat – persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal pentru motive întemeiate și legitime de situația lor particulară (cu excepția prelucrării de marketing direct, caz în care va puteți opune oricând în mod gratuit și fără justificare). În acest sens, aveți inclusiv posibilitatea de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, în limitele stabilite de Regulament;
  2. Dreptul de a opta pentru transmiterea datelor la un alt operator – operatorul economic are libertatea de a alege transmiterea datelor către un alt operator.

 

II.Scopul colectării și prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Scopul pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavostră cu caracter personal:

  1. Activități de Gardă și Protecție;
  2. Servicii de marketing direct (prin intermediul e-mailului) și publicitate;
  3. Emiterea facturilor ca urmare a serviciilor pretate;
  4. activități de cercetare de piață și sondaje, alte activități de marketing precum: trimiterea de newslettere, oferte promoționale, informări despre introducerea sau îmbunătățirea serviciilor poștale, și/sau alerte periodice prin folosirea poștei electronice (e-mail), activități de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului;

În vederea aducerii la îndeplinire a scopurilor anterior prezentate, compania prelucrează următoarele tipuri de date cu caracter personal:

(i)numele și prenumele;

(ii)adresa de e-mail;

(iii)adresă corespondență;

(iv)contul bancar;

(v)numărul de telefon;

(vi)cod numeric personal;

(vii)seria și numărul cărții de identitate.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție, precum codul numeri personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condițiile prevăzute de lege în vederea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

     III.Drepturile de care dispuneți în calitate de personă vizată a căror date cu caracter personal sunt prelucrate

[•] oferă posibilitatea persoanelor a căror date cu caracter personal sunt prelucrate:

(i)să solicite și să obțină, o dată pe an, confirmarea faptului că datele personale ale persoanei vizate sunt sau nu sunt prelucrate;

(ii)să transmită eventuale modificări către operator a datelor deja transmise;

(iii)să se opună prelucrării datelor cu caracter personal pentru motive întemeiate și legitime legate de situația particulară a persoanelor vizate (cu excepția prelucrării de marketing direct, caz în care va puteți opune oricând în mod gratuit și fără justificare);

(iv)să solicite și să obțină, în limitele legale adminse ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate.

IV. Persoanele cărora Compania Municipală Pază și Securitate București S.A. le poate dezvălui datele cu caracter personal

Pentru realizarea scopului propus în vederea prelucrării datelor cu caracter personal, CMPSB , va putea dezvălui datele cu caracter personal prelucrate următorilor destinatari:

(i) autorităților publice (Parchet, Poliție, Instanțe de judecată, precum și alte organe abilitate ale statului), în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și în baza unei cereri scrise, prealabil formulată;

(ii) procesatorului de plăți prin intermediul căruia se pot fruniza serviciile on-line, dar numai în temeiul unui angajament de considențialitate din partea acestora, prin care se garantează că aceste date vor fi păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații presonale se vor face conform legislației în vigoare.

 

În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea serviciilor noastre, avem rugămintea de a înceta utilizarea acestora.

Pentru mai multe informații cu privire la cele expuse anterior, vă rugăm să accesați site-ul Autorității Naționale de supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro.

Prin aceea că dumneavoastră figurați în bazele CMPSB, va rugăm respectuos ca în situați în care nu mai doriți să primiți mesaje de informare din partea compania să vă dezabonați accesând butonul de „unsubscribe” de la finalul mesajului sau să ne transmiteți refuzul dumneavoastră ca răspuns la prezentul mesaj.

Ulterior dezabonării, compania va șterge datele cu caracter personal ale dumneavoastră, fiind stocate exclusiv informațiile care în baza legii sunt necesar a fi menținute.

Vă mulțumim anticipat!

Politica de Securitate a Prelucrării datelor cu caracter personal

Contact

Mesaj de contact

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#