CINE SUNTEM?

           Compania a luat ființă în anul 2017 sub denumirea de  S.C.COMPANIA MUNICIPALĂ PAZĂ ȘI SECURITATE BUCUREȘTI S.A. cu intenția de a avea o dezvoltare zonală, într-o piață în care este încă nevoie de soluții integrate de securitate, de servicii de calitate și de cele mai performante produse în domeniul securității private.

          Compania noastră își îndreaptă atenția cu predilecție către unitățile subordonate Primăriei Generale a Capitalei care au calitatea de autoritate/entitate contractantă, conform art.4 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și art.4 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale către entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar și între entități juridice cu condiția ca ambele să fie controlate de Municipiul București în sensul condiției prevăzute la art. 31, alin. 1 și alin.3 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.  

           În scurta perioadă de la înființare și până la licențiere ne-am bazat pe o echipă de profesioniști cu experiență în domeniu și am elaborat regulamente, norme, proceduri și soluții de securitate.

           Prin ambiție și profesionalism putem face dovada prestării unor servicii de calitate, ceea ce ne va conduce spre un portofoliu important de clienți și o cifră de afaceri considerabilă. 

           Conducerea executivă și operativă este preocupată permanent pentru creșterea companiei, pentru dezvoltare teritorială, pentru acoperirea unei game cât mai largi de produse și servicii în domeniul securității private dar si de succesele  financiare. Vor fi create toate premisele pentru dezvoltarea companiei prin creșterea portofoliului de clienți dar și prin pregătirea continuă a resursei umane și integrarea acesteia în mecanismul pieței de profil.

        Astăzi sub denumirea de  S.C.COMPANIA MUNICIPALĂ PAZĂ ȘI SECURITATE BUCUREȘTI S.A.. suntem doar una din cele peste 20 de companii ce activează în cadrul Holdingului BUCUREȘTI CAPITALĂ EUROPEANĂ. Dorința noastră este că în scurt timp să devenim și un important jucător pe piața de securitate privată a României.

         Compania va fi deținătoarea unor tehnologii de înaltă calitate și inovație, implementate sub conducerea și consilierea unor specialisti in domeniu. Am prevăzut o flotă suficientă și diversificată pentru nevoile operative ale societății și vom investi continuu în dezvoltarea ei.

         Experiența echipei manageriale ne-a făcut să înțelegem că orientarea spre nevoile clienților este cel mai important indicator și dorim în continuare să furnizăm servicii integrate de securitate, caracterizate prin excelența operațională. Cautăm permanent să ridicăm standardele în ceea ce privește eficiență și rentabilitatea în beneficiul clienților și angajatilor. Urmărim să devenim lideri în piață prin servicii de calitate, personalizate în funcție de necesitățile și cererile fiecăruia dintre clienții noștrii.

 

OBIECTUL DE ACTIVITATE:

         Societatea va fi licențiată și va deține competențele necesare pentru a acoperii întreaga gamă de produse și servicii necesare a raspunde cererilor de pe piața românească, îndreptându-se cu predilecție către clienții care urmăresc să beneficieze de un mediu de securitate sigur fără a fi nevoiți să angajeze pentru aceasta costuri uriașe.

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE :

1.  Paza și protecția persoanelor, obiectivelor, bunurilor și valorilor și consultanță;

2.  Monitorizare sistemelor de alarmă și intervenția la semnalele acestora;

3.  Servicii de gardă de corp și consultanța în domeniu;

4.  Proiectare, instalare, întreținere sisteme de alarmare la efracție și început de incendiu, control acces și CCTV;

5.  Servicii de transport bunuri și valori și consultanță.

 

ORGANIZAREA COMPANIEI:

 S.C.COMPANIA MUNICIPALĂ PAZĂ ȘI SECURITATE BUCUREȘTI S.A. are o structură organizatorică care-i permite o gestiune profesionistă a serviciilor prestate pentru clienții săi.

        Pentru organizarea și desfășurarea activităților privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor, S.C.COMPANIA MUNICIPALĂ PAZĂ ȘI SECURITATE BUCUREȘTI S.A. va avea o structură centrală cu responsabilități de conducere, organizare, planificare și control și o structură teritorială cu responsabilități limitate de execuție la nivelul obiectivelor în care se prestează activități de pază și securitate.

          În cadrul companiei departamentele și toate funcțiile au atribuții bine stabilite în relația cu clientul și cu angajații proprii, utilizând eficient instrumente specifice privind organizarea, implementarea și respectarea procedurilor de lucru și CONTROL.   

         Personalul de pază aparținând societății este personal calificat, posesor al Certificatului de calificare profesională și al Atestatului obținut în urma absolvirii cursurilor de calificare profesională, cu durata de minimum 90 zile, în conformitate cu prevederile din Legea nr.333/2003.  Instruirea și pregătirea profesională a personalului de pază avizat de organele de poliție să dețina și să folosească în interesul serviciului arme de foc și muniții execută o pregătire profesională  specifică privind modul de deținere și uzul de armă, pe baza Tematicii anuale de pregătire și a Instructajului specific prevăzut de art.69 din Legea 295/2004, aprobate de Inspectoratul General al Poliției Române.

 

MISIUNEA COMPANIEI ȘI DIRECȚII DE ACȚIUNE:

         Suntem o companie condusă de o echipa AMBIȚIOASĂ  care a acumulat o îndelungată experiență în domeniul securității private.

       MISIUNEA  noastră este:

 - Să ne dezvoltăm într-o piață în care este nevoie de soluții integrate de securitate, de servicii de calitate și de cele mai performante produse în domeniul securității private;

 - Să conducem o companie eficientă stabilă financiar și cu costuri optimizate;

 - Să ridicăm compania pentru a fi cunoscută și de încredere la nivel național;

 - Să promovăm în companie valorile, ambiția, competența, interesul, proactivitatea angajatilor și  responsabilitatea socială.

       DIRECȚII DE ACȚIUNE:

 - Ridicarea standardelor serviciilor oferite clienților;

 - Oferirea de soluții particularizate nevoilor clienților;

 - Sprijinirea  clienților în luarea deciziilor corecte privind securitatea;

 - Servicii profesionale oferite cu personal calificat;

 - Îmbunătățirea pas cu pas a structurilor operative;

 - Permanenta actualizarea instrumentelor de lucru;

 - Proces continuu de învățare .

 

OBIECTIVE STRATEGICE OPERAȚIONALE ȘI DE DEZVOLTARE:

A. Eficienţa Economică

 -  Optimizarea permanetă a cheltuielilor astfel încât atingerea performanţelor dorite şi a nivelului serviciilor cerute de către clienți să se realizeze cu costuri minime pentru aceştia.

 -  Obţinerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societăţii, cât şi stimularea personalului.

 -  Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanţarea costurilor de exploatare, modernizare şi dezvoltare, conform principiului eficienţei costului şi a calităţii maxime în funcţionare, luând în considerare şi gradul de suportabilitate al clientilor.

B. Modernizarea și Îmbunătăţirea Calitativă a Serviciului

 -  Asigurarea dezvoltării durabile şi creşterea flexibilităţii organizaţiei.

 -  Extinderea ariei de operare şi diversificarea ofertei de servicii către client.

 -  Îmbunătăţirea serviciului din punct de vedere al calităţii prin dezvoltarea şi introducerea de tehnologii noi.

C. Orientarea Serviciilor Către Client

 -  Preocupare permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea unei transparenţe legate de acţiunile întreprinse.

 -  Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei care trăieşte în zona deservită.

 -  Identificarea și analiza continuă pentru anticiparea așteptărilor colaboratorilor și clienților.

 -  Modul de desfășurare a interacțiunii cu clienții pentru a obține relații cât mai bune pe termen lung și economic  avantajoase.

D. Competenţa Profesională

 -  Creşterea eficienţei generale a companiei, prin crearea unor departamente puternice, informare şi motivare și suportul oferit personalului societăţii.

 -  Crearea unui mediu de lucru modern şi sprijinirea angajaţilor în a-şi dezvolta capacitatea de a lucra eficient

 -  Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă şi evaluarea atentă a angajaţilor;

E. Competitivitate

 -  Adaptarea permanentă și corectă la mediul exogen.

 -  Programul de modernizare şi dezvoltare pune în evidenţă reorientarea politicii de investiţii, dezvoltarea societăţii prin achiziționarea de echipamente în vederea executării de lucrări în scopul creşterii eficienţei și productivităţii.

 -  Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă şi evaluarea atentă a angajaţilor.

F. Capitalul de Cunoștinte

 -  Selecţia personalului pe criterii de competenţă.

 -  Valorificarea la nivel superior a informației.

G. Extinderea Activității

 - Dezvoltarea cererii de ofertă pe o planșă geografică cât mai largă, în vederea atingerii și cooptării clienților la nivel național.

 

 

Contact

Mesaj de contact

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#